Viswateroverzicht

Bij vermelding van *nachtvissen toegestaan, mits in bezit van een geldige V.I.O.S nachtvispas!      

Let op: De vijvers van Smulders aan de Oude Deventerweg Gemeente Enschede, daar mag u alleen vissen langs de Oude Deventerweg en Bergweg.    

        

A. De gedeelten van de rivier De Dinkel
 

1.

De Dinkel met de daarbij behorende kolken vanaf de rijksgrens te Glane tot aan de Poppebrug in de rijksweg Oldenzaal/Bentheim.

2.

De Dinkel - met uitzondering van perceel sectie P no. 301 aan weerszijden van de Meulemansbrug gemeente Losser - vanaf de Poppebrug tot aan de grens van de eigendommen van de Stichting Edwina van Heek, zijnde ongeveer 50 meter ten zuiden van de Hoogeindsebrug.

Er mag niet worden gevist binnen een afstand van 25 meter van bruggen en/of kunstwerken. Wil men in gedeeltes van De Dinkel vissen, dan heeft u toestemming van de eigenaar van de oever nodig.

B.  a. de zijtak van de gemeentelijke haven; N 
     b. het bij de Gemeente Enschede in onderhoud en beheer zijnde openbaar vaarwater ten zuidoosten van       kilometerraai 48273 van het Twentekanaal; N

1.

* Lonnekerbrug t/m de haven

Klik voor de route op het kaartje hieronder

2.

* Zijtak

Klik voor de route op het kaartje hieronder

C.  de volgende stadsvijvers in Enschede:

1) Utrechtlaan - Zuid-Hollandlaan N
2) Hofteweg (vijver Tuindorp) N
3) Broekheumering (vijver Postenbrink)
4) Lintveldebrink (Wesselerbrinkpark)
5) Mariendaal (vijver ten zuiden van de RW35)
6-l)Belgiëlaan - Luxemburglaan (vijver 1)
7-2)Belgiëlaan (Oude Niertje vijver 2) N
7-3)Belgiëlaan (Oude Niertje vijver 3)
8) Knalhutteweg - Vlierstraat N
9) Buurserstraat (vijver Stroinkslanden)
10) Knalhutteweg - Broekheumering
11) Stokkumbrink - Herikebrink
12) Helmerhoek (Smuddeboshoekvijver)
13) Helmerhoek vijver nabij de Helmerstraat
14) Pompstationweg - Horstlindelaan N
15) Floraparkstraat (vijver Roberskom)
16) Noord-Esmarkerrondweg
17) Bultserve N
18) Drie vijvers aan de Kiepe
19) Twee vijvers op het Business & Science Park
20) De Marssteden, langs de Rijksweg 35 N
21) Tussen fietspad en Rijksweg 35 (noordzijde v.d. Grolsch)
22) Waterdriebladlaan (noordelijke driehoek vanaf de fietsbrug)
23) Haaksbergerstraat, Ruwenbos-Europalaan
24) Haaksbergerstraat, Ruwenbos- rotonde F. Bolstraat/Helmerzijdeweg
25) Josink Es
26) Kotkampweg (noordzijde) (Haantje)


1.

* Utrechtlaan - Zuid-Hollandlaan

Klik voor de route op het kaartje hieronder

2.

* Hofteweg (vijver Tuindorp)

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

3.

Broekheurnering (vijver Postenbrink)

Klik voor de route op het kaartje hieronder

           

             

4.

Lintveldebrink (Wesselebrinkpark)

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

5.

Mariëndaal

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

6.

Belgiëlaan - Luxemburglaan (vijver 1)

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

7.

* Belgiëlaan (Oude Niertje - vijver 2)

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

 

* Belgiëlaan (Oude Niertje - vijver 3)

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

8.

* Knalhutteweg - Vlierstraat

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

9.

Buurserstraat (vijver Stroinkslanden)

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

10.

Knalhutteweg - Broekheurnering

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

11.

Stokkumbrink -Herikebrink

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

12.

Helmerhoek (Smuddeboshoekvijver)

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

13.

 Helmerhoekvijver nb Helmerstraat

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

14.

* Pompstationweg - Horstlindelaan

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

15.

Floraparkstraat (vijver Roberskom)

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

16.

 Noord-Esmarkerrondweg

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

17.

* Bultserve

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

18.

* Drie Vijvers aan "De Kiepe"

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

18.

* Drie Vijvers aan "De Kiepe"

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

19.

*Business & Science Park (2 vijvers)

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

20.

* Westelijke vijver aan de Marssteden

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

21.

Vijver bij de Grolsch (tussen terrein
  Grolsch en de A35

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

22.

Vijver op de Eschmarke, gelegen achter klooster Dolphia

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

23.

Vijver Haaksbergerstraat - Europalaan

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

24.

Vijver Haaksbergerstraat bij rotonde
F. Bolstraat

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

25.

* Vijver industrieterrein Josink Es

Klik voor de route op het kaartje hieronder

                       

26.

Broekheurnerondweg (vijver zuid)???

Klik voor de route op het kaartje hieronder

                       

27.

Haantje aan de Kotkampweg

Klik voor de route op het kaartje hieronder

                       

D. De vijvers van Smulders aan de Oude Deventerweg
 

 

* Vijvers van Smulders

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

 

* Vijvers van Smulders

Klik voor de route op het kaartje hieronder

             

             

 

* de vijvers bij de Oude Deventerweg (Smulders     Kleigaten). N (N alleen de zuidzijde)

Klik voor de route op het kaartje hieronder