Over ons

Bestuur

Voorzitter: Johan v/d Kolk
Secretaris :  Harry Zielman
Penningmeester : Jan Hondebrink
Jeugdbeleid en promoteam: Bert Versteeg ( interim )
Algemeen bestuurslid: Richard Homrighausen ( interim )
Coordinator wavi (water en visstandbeheer) en controle: Jan Hondebrink
Wedstrijden: Functie is vacant
Steigercommissie: Rob Wolters (Beheerder), Harry Zielman

Ledenadministratie: Sportvisserij Nederland

Alle email en post voor het dagelijks bestuur graag zenden naar het algemene email-adres: hetvios_hoes@ziggo.nl.

of naar:

VIOS-hoes
Eeftinksweg 17
7541 WE Enschede
Tel: 053 4782086

Bij calamiteiten en vissterfte dient u contact op te nemen met telefoon:  0644929149 of b.g.g. 06 43970844.