Nachtvissen

VIOS Nachtvispas

De V.I.O.S Nachtvispas is alleen voor de aangegeven V.I.O.S. viswateren geldig. De kosten van de Nachtvispas zijn € 25,00. De Nachtvispas is alleen verkrijgbaar in combinatie van de V.I.O.S-VISpas (lid nummer). Hiervoor kunt u zich aanmelden bij van der Kolk Hengelsport Poolmansweg 150, 7545LV, Enschede

Gedragsregels nachtvissen in Enschede

 1. De houder van de Vispas dient zich te houden aan de hierna genoemde voorwaarden en de wettelijke regels Het niet in acht nemen van de voorwaarden en wettelijke regels betekent dat men wordt geacht zonder vergunning (schriftelijke toestemming ) te vissen en in overtreding is op de Visserijwet.
 2. Vissers dienen VISpashouders van VIOS te zijn en houden zich strikt aan de, door VIOS gestelde voorwaarden. Onderstaande regels gelden als uitzondering of aanvulling hierop.
 3. Er mag maximaal 2 aaneengesloten nachten gevist worden.
 4. Vissen met meer dan 2 hengels is strikt verboden.
 5. Een radiografisch bestuurd bootje is toegestaan, mits normaal gebruik.
 6. Het gebruik van een degelijke onthaakmat is verplicht.
 7. Schuilmiddel (zoals vistentje / bivvy / overwrap) alleen in een neutrale groene, bruine of camouflage kleur toegestaan. Maximummaat 3,00 m breed x 3.60 m lang.
 8. Alle overige recreanten mogen geen enkele hinder ondervinden van de pasjeshouders.
 9. Het is strikt verboden schade aan de flora en of fauna toe te brengen.
 10. Het voeren moel tot een minimum worden beperkt.
 11. Drankmisbruik en lawaaioverlast zijn verboden.
 12. Kampvuren zijn niet toegestaan.
 13. Al het afval dient altijd in het vistentje aanwezig te zijn en niet daarbuiten_ Bij vertrek dient het afval mee naar huis genomen te worden. Afval in een straal van 20 meter rondom de visplek dient door de visser opgeruimd te worden voor aanvang vissen.
 14. Bezoek van zonsondergang tot zonsopkomst is niet toegestaan.
 15. Vissers dienen uiterlijk om 22.00 uur op het gebied aanwezig te zijn.
 16. De aanwijzingen van de controlerend ambtenaar/controleur dienen opgevolgd te worden.
 17. Iedere visser dient een schepje bij zich te hebben en zijn behoeften netjes te begraven.
 18. Bij een geconstateerde overtreding door een ambtenaar/controleur kan de nachtvispas ingevorderd worden en kan er tevens proces-verbaal opgemaakt worden. 

Voorwaarden

HSV VIOS behoudt het recht om reserveringen zonder opgaaf van reden te weigeren of in te trekken.